drogrelaterade dödsfall

Skriftlig fråga 2001/02:1325 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 10 juni

Fråga 2001/02:1325

av Anita Sidén (m) till justitieminister Thomas Bodström om drogrelaterade dödsfall

Enligt uppgifter i SVT:s Rapport har antalet personer som dör av narkotika trefaldigats mellan åren 1995 och 2001. Statistiken visar också att dödsfallen ökar bland ungdomar. Under 70-talet dog ca 50 personer per år av narkotika. Denna siffra har nu ökat markant och år 2001 dog 321 människor. Andelen som brukar tunga droger, t.ex. heroin, har också ökat.

Detta visar att utvecklingen går åt helt fel håll och att det krävs kraftfulla insatser för att vända dagens negativa utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för åtgärder för att den oroväckande utvecklingen ska kunna brytas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-10 Besvarad: 2002-06-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-27)