Droger i skolan

Skriftlig fråga 2017/18:784 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Att droger och droghandel förekommer på våra skolor runt om i landet är mycket allvarligt och helt oacceptabelt. 

Skolan måste vara en miljö för våra ungdomar där föräldrar, elever och personal kan vara säkra på att det inte finns några droger och någon droghandel.

Jag vill därför fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att förtydliga regleringsbrevet eller ge ett tydligare uppdrag till Polismyndigheten att bekämpa drogerna i skolan? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-15 Överlämnad: 2018-02-16 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga