Drivmedelsförsörjningen på Sveriges landsbygd

Skriftlig fråga 2007/08:1114 av Särnblad, Anneli (s)

Särnblad, Anneli (s)

den 18 april

Fråga

2007/08:1114 Drivmedelsförsörjningen på Sveriges landsbygd

av Anneli Särnblad (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Sveriges landsbygd har en stor utvecklingspotential. Den allt snabbare globala utvecklingen har gett landsbygden flera nya möjligheter med betydligt större efterfrågan på våra mineraler, högkvalitativa skogsråvaror, yrkeserfarenheter, kulturen, boendemöjligheterna och den oförstörda miljön.

Dalarna har alla dessa kvaliteter. För att kunna bevara och utveckla dessa möjligheter behöver bofasta, nytillkommande invånare och våra många besökare en bra och allsidig service inom såväl vård och omsorg som livsmedel och drivmedel med mera.

Om hoten mot drivmedelsförsörjningen kvarstår kan Dalarna förlora hälften av länets bensinstationer, något som skulle påverka en stor del av arbetspendlingen, jord- och skogsbruket, serviceresorna och turismen.

Menar man allvar med att hela Sverige ska leva måste man visa det politiskt. Om det sker fler nedläggningar av bensinstationer försämras möjligheterna för annan service att överleva på landsbygden, något som i sin tur tvingar fram miljöskadliga resor till de centralorter där bensinmackarna fortfarande finns kvar. Våra sociala livsvillkor och näringslivet och inte minst turismen och jord- och skogsbruket riskerar att kraftigt hämmas i möjligheterna till framtida utveckling om inte hotet mot drivmedelsförsörjningen avvärjs.

Kommer ministern att vidta några åtgärder för att rädda drivmedelsförsörjningen på landsbygden och därmed säkerställa landsbygdens utvecklingspotential?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-18 Anmäld: 2008-04-21 Besvarad: 2008-04-23 Svar anmält: 2008-04-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-23)