Dricksvatten i hela landet

Skriftlig fråga 2019/20:202 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) hanterar bland annat frågor som rör grundvatten, och inom ramarna för miljömålsarbetet har myndigheten ansvar för målet Grundvatten av god kvalitet som ett led i en tryggad dricksvattenförsörjning.

Då grundvatten är en förutsättning för bland annat färskvattentillgång bör det också utgöra ett prioriterat område att värna och satsa på, speciellt mot bakgrund av senare tids larm och rapporter om historiskt låga grundvattennivåer inte minst under den torra sommaren 2016.

Regeringen har tidigare tillskjutit medel till SGU för att myndigheten ska initiera sitt arbete kallat En tryggad dricksvattenförsörjning, och myndigheten har inför 2020 års budget äskat om ytterligare 10 000 000 kronor för att kunna fortsätta detta arbete. Jag noterar dock att regeringen i sin budgetproposition för 2020 har valt att helt bortse från att tillskjuta myndigheten dessa medel, något som myndigheten menar riskerar att spoliera tidigare genomfört arbete inom området.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur ser ministern och regeringen på grundvattnets roll för dricksvattenförsörjningen, och hur avser ni att agera för att säkerställa tillgången till dricksvatten i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga