Domstolsväsendet

Skriftlig fråga 2018/19:784 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Fredagen den 7 juni besökte jag Halmstads tingsrätt. Skälet var att de såg sig tvingade att skära ned antalet gråting med 40 procent.

Detta visade sig tyvärr stämma. Efter att ha varit underfinansierade i flera år såg man ingen annan utväg än att kraftigt reducera antalet rättegångar. Konsekvenserna av detta kommer att vara stora. Det kommer att innebära längre väntetider, vilket kommer att sänka rättssäkerheten för hela rättsväsendet. Det största skälet till detta är att de längre väntetiderna kommer att försämra bedömningsgrunderna av de enkla skälet att de inblandade helt enkelt glömmer.

ESV (Ekonomistyrningsverket) har varit tydligt i sin kritik när man konstaterat att man rättskedjan måste ses som en helhet. Skjuter man till medel till polisen måste man också skjuta till mer till åklagarna, domstolarna och slutligen Kriminalvården. Görs inte detta kommer det att leda till flaskhalsar som stoppar upp och slutligen leder till ett försämrat förtroende för hela rättsväsendet. Redan i dag är förtroendet för rättsväsendet kraftigt försvagat.

Även om dessa iakttagelser gäller Halmstads tingsrätt framgick det att Halmstads situation var allt annat än unik.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till justitie- och migrations­minister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa att hela rättskedjan har de resurser som krävs för att rättssäkerheten inte ska urholkas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-14 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-07-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga