Domen mot Nasrin Sotoudeh i Iran

Skriftlig fråga 2018/19:420 av Anders Österberg (S)

Anders Österberg (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

38 år i fängelse är ett nästan dubbelt så långt straff som det som vi i vårt demokratiska rättssamhälle kallar för ”livstid”. Människor som döms till livstid, vår lags strängaste straff, har gjort de mest horribla gärningar i form av särskilt grovt dödligt våld. Och man undrar då: Vad har en människa gjort för att förtjäna en dom som är dubbelt så hård?

Domen jag talar om handlar, förutom dubbel livstid med våra mått mätt, även om 148 piskrapp. ETTHUNDRAFYRTIOÅTTA! Och återigen, vad har en människa gjort för att förtjäna ett sådant straff?

Svaret är: stått upp för andra människors fri- och rättigheter.

För i exemplet jag har i min fråga är allt tvärtom i förhållande till vårt eget rättssystem. Den dömda står upp för mänskliga rättigheter, och rättsprinciperna och rättssystemet som dömt henne är fruktansvärt. Jag skriver om Nasrin Sotoudeh, iransk advokat och människorättsaktivist, som i förra veckan fick sin dom efter att ha försvarat de kvinnor som förra våren i uppmärksammade protester över hela landet krävde sin rätt. Att regimen i Teheran inte accepterar oliktänkande är ingen nyhet, men att som nu så brutalt ge sig på nästa led, den som försöker tillgodose de anklagades mänskliga rättigheter, är en helt ny dimension av förtryck.

När ett system är kriminellt och dömer den med rätten på sin sida måste vi som rättssamhälle, med en feministisk utrikespolitik och som en av världens starkaste och viktigaste röster för mänskliga rättigheter, stå upp för den som drabbas. Vi måste stå upp för Nasrin Sotoudeh, som döms för att ha ägnat hela sitt liv för kvinnors rättigheter! Över hela världen höjs röster mot denna uppenbart orättfärdiga dom. Miljontals har nåtts av Amnestys kampanj, tiotusentals intellektuella världen över skriver, FN och EU har protesterat starkt och tydligt. När du läst hit har det gått ungefär lika lång tid som det tar att få sju av de där etthundrafyrtioåtta piskrappen, eller som två minuter av 38 år.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad säger och gör ministern och regeringen för Nasrin Sotoudeh, och med det för alla andra i Iran orättfärdigt dömda kvinnor? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-18 Överlämnad: 2019-03-19 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga