Domen mot Leyla Zana

Skriftlig fråga 2011/12:613 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 31 maj

Fråga

2011/12:613 Domen mot Leyla Zana

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Turkiets högsta domstol har dömt den kvinnliga BDP-parlamentarikern Leyla Zana till tio års fängelse för brott mot Turkiets anti-terrorlagstiftning. Domen är grundad på tio tal hon höll under perioden 2007–2008. I ljuset av att Leyla Zana är en kvinnlig politiker som verkar för en demokratisk och fredlig lösning av kursfrågan så är domen absurd. Den är en kränkning av de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. I dag sitter ca 8 000 politiker från det pro-kurdiska partiet BDP i fängelse på lösa rättsliga grunder. Många av dem utan att en rättslig process har ägt rum.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av domen mot Leyla Zana och massarresteringarna av kurdiska politiker i Turkiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Svar anmält: 2012-06-13 Besvarad: 2012-06-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-13)