Dokument inför ställningstagande till Europa 2020

Skriftlig fråga 2009/10:647 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 15 mars

Fråga

2009/10:647 Dokument inför ställningstagande till Europa 2020

av Christina Axelsson (s)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (fp)

I dokument från departement, bland annat Finansdepartementet och Miljödepartementet, till riksdagen inför ställningstaganden till Europa 2020 refereras det till kommissionens meddelande med tre övergripande prioriteringar. I departementens handlingar beskrivs de som smart tillväxt, grön tillväxt och inkluderande tillväxt. I kommissionens dokument skrivs i stället smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Dessa teman fick ett brett stöd i det offentliga samråd som kommissionen genomfört enligt notering i dokumentet.

Min fråga är därför på vilket sätt statsrådet avser att agera så att skrivningarna i utgående handlingar från departementen återger kommissionens dokument på ett korrekt sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-15 Anmäld: 2010-03-16 Besvarad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)