Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme

Skriftlig fråga 2009/10:488 av Lindholm, Jan (mp)

Lindholm, Jan (mp)

den 8 februari

Fråga

2009/10:488 Dokument i utredningen om mordet på Olof Palme

av Jan Lindholm (mp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den 2 februari sände journalisten Olle Ahlsén ett brev till Palmeutredningen i vilket han redogjorde för den information han av en händelse kommit i kontakt med rörande två unga kvinnors iakttagelser på mordnatten.

Detta brev har uppenbarligen legat till grund för en del förhör, men brevet är i dag inte känt av Rikskriminalpolisen. Granskningskommissionen nämner dock att polisutredningen när detta brev inkom insåg att en polis kunde vara inblandad i mordet och utredningen beslutade då att bryta ut material kring det så kallade polisspåret.

Denna ”utbrytning” kan vara orsaken till att brevet i dag inte går att lokalisera. Innehållet i detta brev torde vara av stort intresse eftersom det påstås peka ut en politiker som den som mördade dåvarande statsminister Olof Palme.

Min fråga till justitieministern är om hon har någon möjlighet att bringa klarhet i vart detta brev tagit vägen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-08 Anmäld: 2010-02-09 Besvarad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)