Doktoranders villkor

Skriftlig fråga 2015/16:1244 av Linda Snecker (V)

Linda Snecker (V)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Doktoranders villkor när det gäller finansiering är vitt skilda. Vissa finansieras under hela forskningstiden av lärosätet, andra via externa forskningsmedel eller stipendier.

Somliga lärosäten anser sig ha hela ansvaret för finansieringen. Om finansieringen uteblir ska alltså högskolan med egna medel försörja doktoranden. Andra tolkar det som att högskolan inte har något ovillkorligt ansvar, eller att det finns ett delat ansvar mellan högskolan och doktoranden. De praktiska och ekonomiska skillnaderna kan vara stora inom en och samma institution på lärosätet.

Hur studierna finansieras har bland annat betydelse för hur mycket tid som kan ägnas åt studierna och därmed hur lång studietiden blir. Även lönen och den sociala tryggheten påverkas.

Det tar olika lång tid för doktorander att färdigställa sina studier och forskning beroende på att skilda typer av forskning ser väldigt olika ut. Forskning och resultatsammanställning kan även vara svår att planera och avsätta tid till. Många doktorander känner sig stressade det sista året, och en del misslyckas med att sammanställa sina resultat till en färdig doktorsexamen beroende på tids- och finansieringsbrist.

Att till exempel kunna ansöka om ett par månaders extra finansiering för att färdigställa sin examen skulle hjälpa många doktorander och skulle även ge en samhällsvinst eftersom fler doktorandexamina skulle kunna färdigställas.

Mot bakgrund av vad som har anförts ovan vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att fler doktorander får den tid som behövs för att färdigställa sin doktorsexamen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-19 Överlämnad: 2016-05-19 Anmäld: 2016-05-20 Svarsdatum: 2016-05-25 Sista svarsdatum: 2016-05-25
Svar på skriftlig fråga