dödsstraffet i Taiwan

Skriftlig fråga 1999/2000:887 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 2 maj

Fråga 1999/2000:887

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om dödsstraffet i Taiwan

Sverige arbetar aktivt för att nå ett globalt avskaffande av dödsstraffet. EU har frågan på sin agenda och den tas upp i internationella sammanhang av regeringen. Dödsstraff är det yttersta förnekandet av mänskliga rättigheter. Jag vill här lyfta fram att Taiwan tillhör de som inte avskaffat dödsstraffet. Taiwan har nyligen valt Chen Shui-ban till president. Det väcker förhoppningar om att Taiwan nu kan ta de största stegen mot att vi i en nära framtid kan se ett avskaffande av dödsstraffet, ett straff som inte är värdigt ett demokratiskt samhälle.

Jag har gått igenom vad som tagits upp om dödsstraffet, både vad det gäller faktiskt avrättande och antalet avkunnade dödsdomar i Taiwan. Jag har funnit mycket litet skrivet, trots att Taiwan för övrigt följs på många sätt. Vid genomgången för perioden 1994 till 1998 befanns antalet avrättade dödsdömda i Taiwan år 1994 uppgå till 13 personer, för att successivt öka till 32 personer under 1998. Antalet dödsdomar under samma period uppgår för år 1995 till 15 personer och för 1996 likaledes 15 personer. Övriga år under perioden har det inte gått att få tillförlitliga uppgifter om antalet avkunnade dödsdomar. Efter det avslutade valet och med en ny president bör frågan om dödsstraffet i Taiwan åter ställas.

Min fråga är om utrikesminister Anna Lindh genom EU tagit upp frågan om dödsstraffets avskaffande i Taiwan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-03 Anmäld: 2000-05-09 Besvarad: 2000-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-11)