Död i ensamhet

Skriftlig fråga 2006/07:93 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 november

Fråga

2006/07:93 Död i ensamhet

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I regeringsförklaringen står det att ingen ska behöva dö i ensamhet. Under år 2005 dog i riket totalt 91 710 personer. Men beslut om att registret med dödsorsaksuppgifter också skulle omfatta dödsplats tillkom först 2004 varför uppgiften inte finns för 2005. Registret behöver också kompletteras med uppgifter om antalet som dör ensamma för att en åtgärdsplan ska kunna göras. I dag vet vi inte hur många som dött i ensamhet och därmed inte hur mycket resurser eller nyanställningar som krävs och var insatserna ska sättas in. Någon dör i bostaden, någon inom vården och omsorgen ytterligare någon är hemlös. Löftet om att ingen ska behöva dö ensam är generell och ett datum för förverkligandet måste sättas.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att en åtgärdsplan med resurser innefattande nya jobb och tidtabell samt registerföring ska presenteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-11-08 Anmäld: 2006-11-08 Svar anmält: 2006-11-17 Besvarad: 2006-11-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-17)