djurtransporterna inom Europa

Skriftlig fråga 2000/01:375 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 6 december

Fråga 2000/01:375

av Lars Wegendal (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om djurtransporterna inom Europa

Återigen ger medierna oss rapporter om chockerande djurtransporter inom Europa. Tusentals hästar transporteras genom hela Europa för slakt i södra Italien. Transporterna genomförs på ett sätt som strider mot alla de regler som satts upp. Transporterna är långa. Djuren får ej den föda och det vatten de behöver. Det har t.o.m. framkommit uppgifter på att man undlåter att ge hästarna vatten för att det påstås försämra kvaliteten på det slaktade köttet.

Enligt uppgift transporteras även svenska hästar på detta sätt till slakt. Senast frågan diskuterades tog jordbruksministern ett mycket positivt initiativ och markerade Sveriges totala avståndstagande i detta hanterande av djur. Om jag har förstått rätt så är det i sig inget större fel på reglerna som i dag gäller utan felet är att många länder inte efterlever gällande regler.

Vad avser ministern vidta för åtgärder för att förmå berörda länder att förbättra sin kontroll av djurtransporter och med mål att denna typ av transporter helt upphör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-07 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-18)