Djurskyddskontroller

Skriftlig fråga 2013/14:766 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Enligt ny statistik från Jordbruksverket har antalet djurskyddskontroller minskat med drygt 600 kontroller det senaste året; från 14 410 år 2012 till 13 780 i fjol. Jämfört med 2008, året innan regeringen genomförde sin omläggning av djurskyddskontrollerna i Sverige, har antalet kontroller nästan halverats. År 2008 var antalet djurskyddskontroller drygt 23 000.

När antalet kontroller har minskat så kraftigt ökar förstås risken för att djur far illa. Det är oacceptabelt.

Vänsterpartiet står bakom att länsstyrelserna ska ha ansvaret för djurskyddskontrollerna. Men i och med regeringens omläggning togs myndigheternas möjlighet att ta ut kontrollavgift för alla inspektioner bort. Detta innebär att kontrollorganet går miste om miljontals kronor som tidigare finansierade deras verksamhet. Det är uppenbart att det behöver tillskjutas ökade resurser till djurskyddskontrollsverksamheten. Att återinföra kontrollavgifter vid själva inspektionen skulle kunna tillföra kontrollverksamheten nya viktiga ekonomiska resurser.

Min fråga till landsbygdsminister Eskil Erlandsson är:

Vad avser landsbygdsministern att göra för att antalet djurskyddskontroller ska bli fler och bättre?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-21 Överlämnad: 2014-08-21 Besvarad: 2014-09-05 Sista svarsdatum: 2014-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga