Djurskyddsinspektioner

Skriftlig fråga 2009/10:1006 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 31 augusti

Fråga

2009/10:1006 Djurskyddsinspektioner

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Från den 1 januari 2009 har länsstyrelserna tagit över ansvaret från kommunerna vad gäller djurskydd. Det fanns en stor oro då förändringen genomfördes. Nu visar det sig att länsstyrelserna har svårt att hinna med djurskyddsinspektionerna i tillräcklig utsträckning.

I mitt hemlän Kronoberg har i dag 15 hundar omhändertagits på grund av vanvård, ett ärende som har pågått i flera år. Bristerna har fortgått och en av anledningar till det är enligt djurskyddsinspektören att ”länsstyrelserna inte haft tid att prioritera det här”.

Jag har tidigare debatterat djurskyddet med jordbruksministern och då fått till svar att överflytten löpande skulle utvärderas för att komma till rätta med eventuella problem: ”Jag kommer att vidta de åtgärder som behövs för att komma till rätta med eventuella problem.”

Vilka åtgärder har jordbruksministern vidtagit för att komma till rätta med de problem som fortfarande kvarstår sedan djurskyddet har flyttats över från kommunerna till länsstyrelserna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-08-31 Besvarad: 2010-09-07 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-07)