Djurskyddets organisation

Skriftlig fråga 2009/10:651 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 16 mars

Fråga

2009/10:651 Djurskyddets organisation

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den 1 januari 2009 överfördes djurskyddsinspektionen från kommunerna till länsstyrelserna. För Skånes del fick överföringen en dålig start. Antalet inspektörer minskade dramatiskt. För de fem kommunerna i sydöstra Skåne – som tillhör landets djurtätaste kommuner – har antalet inspektörer halverats, vilket medfört att djurskyddsinspektionen inte fungerat tillfredsställande.

Vid möte mellan landshövdingen i Skåne och (S)-kommunalråden från de fem kommunerna framkom det att det äskats mer medel från staten samtidigt som det omfördelats resurser och tillförts ytterligare tre djurskyddsinspektörer till länsstyrelsen. Samtidigt ska landshövdingen undersöka ett förslag från de fem kommunalråden om ett samarbete kan inledas med kommunernas miljöinspektörer om gemensamma inspektioner. Ett sådant samarbete skulle i så fall kunna bli en försöksverksamhet i sydöstra Skåne.

Min fråga till jordbruksministern är därför:

Anser jordbruksministern att den tänkta samarbetsmodellen i sydöstra Skåne är en framkomlig väg för en fungerande djurskyddsinspektion och avser han i så fall att verka för denna modell?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-16 Anmäld: 2010-03-16 Besvarad: 2010-03-24 Svar anmält: 2010-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-24)