Djurskyddet

Skriftlig fråga 2008/09:823 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 3 april

Fråga

2008/09:823 Djurskyddet

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Sedan årsskiftet har ansvaret för tillsynen av djurskyddet flyttats över från kommunerna till länsstyrelserna. Syftet var att verksamheten skulle bli mer effektiv och likvärdig. Men i Kronobergs län så visar det sig nu att länsstyrelsen inte hinner med att kontrollera alla de anmälningar som lämnas in. Ca 70–80 anmälningar har inte hunnits med enligt uppgift från biträdande länsveterinären. Länsstyrelsen i Kronoberg har nu 200 ärenden som ska hanteras av sex handläggare.

Att anmälningar som har lämnats in och nu inte hanteras får till följd att det är djuren som kommer i kläm. Lidandet kommer att pågå under en längre tid än vad som hade varit nödvändigt om handläggarna hade haft möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium. Det förebyggande arbetet med kontinuerliga inspektioner för att förhindra dålig djurhållning kommer nu på efterkälken.

Jag vill därför fråga jordbruksministern vilka åtgärder som han avser att vidta för att handläggningen av anmälningar till länsstyrelserna påskyndas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-04-03 Anmäld: 2009-04-08 Besvarad: 2009-04-15 Svar anmält: 2009-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-15)