Djurskyddet i Sverige

Skriftlig fråga 2009/10:585 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 1 mars

Fråga

2009/10:585 Djurskyddet i Sverige

av Catharina Bråkenhielm (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Bilden av Sverige som ett föregångsland gällande djurskydd håller nu på att fallera fullständigt. Först lade den borgerliga regeringen ner Djurskyddsmyndigheten. Sedan överfördes ansvaret för djurskyddet från kommunerna till länsstyrelserna. I samband med detta blev det oacceptabla neddragningar av antalet djurskyddsinspektörer, inte minst för att det statliga stödet initialt baserades på antalet invånare och inte antalet djur.

Det kan därför ses som symptomatiskt att det senaste avslöjandet om vanvårdade grisar inte upptäcktes av svenska myndigheter utan av en djurrättsorganisation. Jag anser det helt oacceptabelt att djur ska lida i det tysta för att svenska myndigheter förlorat förmågan att inspektera och upptäcka brister.

Den svenska köttindustrin står nu inför en allvarlig förtroendekris och risken är att hela vår livsmedelsindustri får sitt renommé skadat.

Min fråga är därför vilka initiativ jordbruksministern är redo att vidta för att säkerställa det svenska djurskyddet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2010-03-01 Inlämnad: 2010-03-01 Svar anmält: 2010-03-10 Besvarad: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)