Djurskydd

Skriftlig fråga 2017/18:175 av Elin Lundgren (S)

Elin Lundgren (S)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det var mycket bra att regeringen under våren fattade beslut om att inrätta ett vetenskapligt råd i djurskyddsfrågor. Rådet ska vetenskapligt granska förslag på djurskyddsområdet, så att bara välgrundade beslut fattas.

Dessvärre har Jordbruksverket, innan rådet har startat sitt arbete, lagt fram förslag till ändrade föreskrifter för ett antal djurarter som enligt forskare kommer att innebära försämringar för djuren på flera områden, bland annat djurskydd och djurhälsa. Man kan också ifrågasätta om föreskrifterna har tagits fram inom ramen för livsmedelsstrategin eller enligt det som har lyfts fram i förslaget om en ny djurskyddslag.

För mig är det oerhört viktigt att alla beslut som rör djuren syftar till att öka skyddet för dem, inte till att minska det. Därför är detta agerande från Jordbruksverket verkligen oroande.

Jag vill ställa följande fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht:

Hur ser statsrådet på de här förändringarna och på vikten av ett starkt djurskydd i allmänhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-26 Överlämnad: 2017-10-26 Anmäld: 2017-10-27 Svarsdatum: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-08
Svar på skriftlig fråga