Djurhållning och slakt

Skriftlig fråga 2005/06:937 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 februari

Fråga 2005/06:937 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Djurhållning och slakt

Många djur stressas med anledning av de nya EU-direktiven som bland annat innebär att endast skadade och sjuka djur får slaktas hemma.

Det nya regelverket innebär bland annat att Nödslaktservice AB, som tidigare kunde hjälpa djurhållare i skärgården med all behövlig slakt hemma på djurhållarnas egna gårdar, nu inte längre får göra detta. Alla friska djur i livsmedelsproduktion måste transporteras @ ibland långa sträckor med både båt och bil @ till ett slakteri.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta för såväl djur som djurhållare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-03 Anmäld: 2006-02-03 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)