Djur i våldsmiljöer

Skriftlig fråga 2007/08:363 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 november

Fråga

2007/08:363 Djur i våldsmiljöer

av Carina Hägg (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

För många är hunden ett sällskap men också en trygghet. För andra, kvinnor som utsätts för våld av en man i deras närhet, kan hunden tvärtom vara ett verktyg för kontroll, hot, våld och övergrepp samt ha en kvarhållande effekt. I Sverige är konsekvenserna för djur och sambandet mellan våld mot djur och kvinnor inte belyst som vi finner exempel från i andra länder. Veterinär och djursjukvårdare är yrkesgrupper som kan göra iakttagelser av vikt. Djurrätts- och djurskyddsorganisationer kan slå larm. Genom att vidga den gemensamma strukturella grunden för våld kan skyddsbehov identifieras och leda till en bättre livssituation för utsatta kvinnor och deras barn. Även djurskyddet skulle stärkas av ökad kunskap om våldets mekanismer och strukturer. Det Roks, SKR, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurskyddet Sverige och Djuren Rätt framfört är väl värt att beakta.

Min fråga är om jordbruksminister Eskil Erlandsson har tagit några initiativ för att Jordbruksverket ska lyfta fram den strukturella grunden för sambandet mellan våld mot kvinnor och barn och husdjurs situation.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-28 Anmäld: 2007-11-28 Besvarad: 2007-12-05 Svar anmält: 2007-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-05)