Djur i krig

Skriftlig fråga 2008/09:953 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 20 maj

Fråga

2008/09:953 Djur i krig

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Krigets effekter är negativa för människor, fasansfulla erfarenheter som gör att människor ska sättas först. Vad vi inte alltid funderar över är att krig även har negativa effekter för djur. Under Vietnamkriget besprutades regnskogarna med växtgifter och syftet var att beröva vietnameserna deras gömställen. Krig innebär även att djur drabbas. Tamboskap och husdjur lämnas när människor flyr. Vilda djur drabbas på många sätt, som av minor och djurplågeri, och utrotningshotade arter far mycket illa. Djurs situation har fått allt större plats i den offentliga diskussionen. Det är angeläget för oss att vi också tar initiativ till en dialog om hur krigs effekter på djurlivet kan belysas. Det är angeläget att även djurens situation blir en del av fredsarbetet.

Jag vill därför fråga utrikesministern om han avser att ta initiativ till en dialog för att åtgärder om krigs effekter på djur ska komma till stånd.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-20 Anmäld: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-01)