Djur i äldrevården

Skriftlig fråga 2005/06:1883 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 27 juni

Fråga 2005/06:1883 av Birgitta Ohlsson (fp) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Djur i äldrevården

Staten och landstingen tillsammans med civilsamhället borde i större utsträckning använda nya grepp inom vård och omsorg. Här har sällskapsdjuren en viktig roll att spela. För ungefär ett år sedan. den 20 april 2005. medverkade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson i SVT-programmet 21:30 med Carin Hjulström-Livh. På frågan om hon vill införa djurbidrag för äldre eftersom det leder till bättre hälsa svarande hon bland annat: Nej, inte bidrag, men vi behöver bland annat med frivilliga insatser underlätta för äldre att ha djur. Mer djur i vården alltså? frågade Carin, varpå Ylva Johansson svarade: Ja, det finns ju redan till exempel hundar på demensboende och så. Men verkligheten är en annan. Sällskapsdjur används inte tillräckligt i vård och omsorg. Många gamla måste avliva sin älskade hund när de ska flytta till ålderdomshemmet och på en hel del håll är det strängt taget förbjudet att ha sällskapsdjur i dessa sammanhang. Exempelvis hundar och katter på ålderdomshem skulle höja livskvalitet, skapa närhet och ge trygghet. Forskningen tyder även på att nyttjandet av djur i samhällets tjänst varit såväl samhällsekonomiskt som mänskligt lyckat.

På vilket sätt avser statsrådet att såväl finansiellt, politiskt som juridiskt underlätta och stimulera förekomsten av fler sällskapsdjur inom vården och omsorgen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarad: 2006-07-03 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-03)