Distributionen av nätdroger

Skriftlig fråga 2012/13:437 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 15 april

Fråga

2012/13:437 Distributionen av nätdroger

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Sverige fick våren 2011 äntligen en ny narkotikalagstiftning som bland annat innebar en snabbare klassning samt möjlighet för polis och tull att omhänderta och förstöra misstänkta ännu inte klassade droger under tiden som deras skadlighet utreds.

Det var ett viktigt steg i en effektivare och framgångsrikare kamp mot narkotikan. Men lagstiftningen riskerar ändå alltid att ligga steget efter.

Kampen mot narkotika måste ske på många fronter. Det räcker inte bara med bra klassning och stärkta befogenheter hos polis och tull. Vi behöver också möta den frustration och maktlöshet många av fackförbundet Handels medlemmar bär på när man i butik och på bensinmackar tvingas lämna ut brevpostförskott till omyndiga barn med stor vetskap om att försändelsen innehåller nätdroger.

Eftersom brevpostförskott går som brev krävs heller ingen kontroll av legitimation. Det innebär att man kan beställa i sitt eller någon annans namn, uppge ett mobilnummer och sedan bara hämta ut försändelsen genom att visa det sms man får när paketet har kommit.

Detta är ett område som regeringen måste se över med ett tydligt mål att försvåra distributionen av nätdroger.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att försvåra distributionen av droger försålda över internet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-04-15 Anmäld: 2013-04-15 Besvarad: 2013-04-24 Svar anmält: 2013-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-04-24)