Distribution av drivmedel på landsbygden

Skriftlig fråga 2007/08:1058 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april

Fråga

2007/08:1058 Distribution av drivmedel på landsbygden

av Gunnar Sandberg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella servicen i byarna. I dag har de boende på landsbygden inte bara en bil att tanka, utan också många redskap som behövs exempelvis vid skogsbruk och som drivs med olja och bensin. Det handlar om skotrar, fyrhjulingar, motorsågar och annat nödvändigt på gårdarna.

De boende och företagarna är beroende av säker drivmedelstillgång och om de stora oljebolagen lägger ned verksamheten måste det finnas andra möjligheter att distribuera bensin. En möjlig lösning är att sätta upp ett containersystem, där man inte kräver ned tankarna, utan ställer dem på marken. Sådana system finns redan exempelvis i Vemhån, där det finns två containrar med en kortterminal för de vanligaste betalkorten i anslutning till affären och skoterleden. Det är en privatperson som förser behållarna med drivmedel och systemet har fungerat bra.

Det är viktigt att det finns servicepunkter på landsbygd för drivmedel, livsmedel, post och andra behov. Denna typ av containersystem kan vara räddningen för många byar. Samtidigt är man rädd att det införs restriktioner som gör denna distributionskanal omöjlig.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att garantera säker drivmedelstillgång på landsbygden exempelvis i ovan beskrivna form.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-09 Anmäld: 2008-04-09 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)