Diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet

Skriftlig fråga 2007/08:592 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 16 januari

Fråga

2007/08:592 Diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet

av Krister Örnfjäder (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

För många funktionshindrade kan avsaknaden av en handikappanpassad entré vara avgörande för om de ska kunna delta på lika villkor i samhället eller inte. Alltför ofta saknas det en ramp eller dörröppnare som ger den som sitter i rullstol möjlighet att ta sig fram i det offentliga rummet. I bästa fall blir man som rullstolsbunden hänvisad till någon bakdörr eller något lastintag. Eftersom otillgänglighet leder till utestängning av personer med funktionsnedsättningar måste detta missförhållande omfattas av den nya diskrimineringslag som just nu bereds av regeringen.

Ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet är en förutsättning för att Sverige ska kunna ratificera FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ett diskrimineringsskydd mot bristande tillgänglighet införs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-01-16 Anmäld: 2008-01-17 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)