Diskrimineringslagstiftningen

Skriftlig fråga 2016/17:1504 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Under statsministerns frågestund i riksdagen den 21 april 2016 sa statsminister Stefan Löfven att "i Sverige hälsar man på varandra; man tar både kvinnor och män i hand". Det är ett besked som inte går att misstolka. Trots detta fällde Diskrimineringsombudsmannen för en tid sedan ett HVB-hem för diskriminering när det valde att inte gå vidare i anställningsprocessen med en man som enligt egen utsago inte skakade hand med kvinnor. HVB-hemmet bedömde att mannen sannolikt inte skulle passa in i arbetslaget eftersom han på grund av sin religion och tradition inte ville hälsa på kvinnor genom att skaka hand. I arbetet som behandlingsassistent som mannen sökt ingick att vara kontaktperson för ungdomar. Utöver det ska behandlingsassistenten ha kontakt med närstående och socialtjänsten samt representera bolaget utåt vid till exempel mässor, vilket innebär möten med både män och kvinnor. 

Diskrimineringsombudsmannen menar att bolaget gjort sig skyldigt till indirekt diskriminering. Men i Sverige bör en arbetsgivare kunna kräva att en arbetstagare inte gör skillnad på män och kvinnor när arbetstagaren hälsar. 

Eftersom Diskrimineringsombudsmannen tolkar diskrimineringslagarna annorlunda än regeringen kan det finnas ett behov av att förtydliga diskrimineringslagarna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: 

 

Avser ministern att ta något lagstiftningsinitiativ för att förtydliga diskrimineringslagarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-31 Överlämnad: 2017-06-01 Anmäld: 2017-06-02 Svarsdatum: 2017-06-07 Sista svarsdatum: 2017-06-07
Svar på skriftlig fråga