Diskriminering på grund av handskakning

Skriftlig fråga 2014/15:495 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I januari 2013 besöktes en läkarmottagning i Skåne av en kvinna som behövde en magundersökning. Kirurgen sade hej när hon kom in på mottagningen och räckte sedan fram handen för att hälsa. Efter att kvinnan tittat på sin make och fått bekräftat att hon inte skulle ta kirurgen i hand uteblev handskakningen, och mannens efterföljande beteende ledde enligt uppgift till tumult.

Resultatet blev till slut att vårdföretaget remitterade den kvinnliga patienten till en annan läkare eftersom man ansåg att en undersökning skulle vara ohållbar. Detta slutade med att Diskrimineringsombudsmannen stämde kirurgen.

Tingsrätten dömde kirurgen till 75 000 kronor i diskrimineringsskadestånd samt att betala Diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader på drygt 50 000 kronor. Läkaren får alltså sammantaget betala 125 000 kronor för att en av hans patienter inte ville hälsa som de flesta gör i Sverige och för att vederbörandes man betedde sig hotfullt, vilket omöjliggjorde en patientsäker undersökning.

Detta är en sann historia som redovisas i Aftonbladet, och det skulle vara illa nog om det råkade vara en engångsföreteelse. Dessvärre är det inte första gången det går att läsa om händelser som denna, vilket får många att fundera över hur reglerna i vårt samhälle ser ut egentligen. Det är självfallet så att alla har rätt till vård, men alla har inte rätt att bete sig hur som helst, och det kan inte vara rimligt att kirurgen tvingas betala för detta.

Jag har följande fråga till kultur- och demokratiministern:

 

Avser ministern att ta initiativ till någon förändring av gällande lagstiftning med anledning av ovanstående historia? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-05-06 Överlämnad: 2015-05-07 Anmäld: 2015-05-08 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga