Diskriminering på arbetsplatsen

Skriftlig fråga 2016/17:791 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I dag kan det klassas som diskriminering om en arbetsgivare inte tar hänsyn till att en medarbetare av religiösa skäl vill, eller inte vill, bära en viss typ av klädsel på arbetet. Likaså har det vid ett flertal tillfällen uppmärksammats att personer som sökt jobb ansetts ha varit diskriminerade som följd av att de av religiösa skäl vägrat skaka hand med arbetsgivaren.

Huruvida en arbetsgivares krav på viss klädsel strider mot diskrimineringsförbudet måste enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) avgöras i det enskilda fallet. Enligt DO kan ett krav på, eller förbud mot, viss klädsel på en arbetsplats till exempel vara befogat om det är nödvändigt med hänsyn till säkerhet eller hygien.

Med hänvisning till religion ställs alltså orimliga krav på arbetsgivare, trots att detta är personer som kan erbjuda arbetslösa sysselsättning och en egen försörjning. Att det klassas som diskriminering när en part självmant har gjort ett religiöst val och sedan påtvingar arbetsgivaren att anpassa sig efter detta kan inte anses vara rimligt. Frågan är om kultur- och demokratiministern anser att detta är rimligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att förbättra arbetsgivarnas villkor så att de inte anklagas för diskriminering av religiösa medarbetare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-02-01 Överlämnad: 2017-02-02 Anmäld: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga