Diskriminering inom svenska myndigheter

Skriftlig fråga 2005/06:1090 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 23 februari

Fråga 2005/06:1090 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Jens Orback (s)

Diskriminering inom svenska myndigheter

Lagen om åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning som infördes 1999 ställer nya krav på arbetsgivarna. Det räcker inte längre med handlingsplaner. Arbetsgivarna måste också arbeta aktivt mot diskriminering, bland annat genom att anpassa arbetsförhållanden och rekryteringsarbete och förebygga trakasserier.

Diskrimineringsombudsmannen har utfört en granskning av 29 statliga myndigheter. Det visade sig att bara två myndigheter, Arbetsmarknadsstyrelsen och Högskoleverket, kunde godkännas direkt. Övriga kunde godkännas först efter kompletteringar och direkta överläggningar med DO. Fortfarande är inte Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen godkända.

Om regeringens egna myndigheter inte lever upp till lagens krav, hur ska då lagstiftningen få genomslag i hela samhället? Jag konstaterar att det inte anses som självklart att det är fel att diskriminera ens inom Sveriges myndigheter.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i syfte att säkerställa att lagen om åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning efterföljs av regeringens myndigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2006-02-23 Inlämnad: 2006-02-23 Besvarad: 2006-03-02 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-02)