diskriminering inom bostadsrättsföreningar

Skriftlig fråga 2004/05:493 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 3 december

Fråga 2004/05:493

av Göran Lindblad (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om diskriminering inom bostadsrättsföreningar

Segregation i boendet beskrivs ofta av Socialdemokraterna som ett problem. Det är visserligen enligt min mening större bekymmer att människor tvingas till arbetslöshet och utanförskap, men inte desto mindre ska människor själva ges makt och möjlighet att välja sitt boende.

Diskriminering av boende är oacceptabelt, oavsett om det sker hos privata hyresvärdar eller inom de kommunala bostadsbolagen, liksom inom bostadsrättsföreningar.

Gärdsåsdalens bostadsrättsförening i Bergsjön (HSB) är ytterligare ett exempel på den etniska diskriminering inom boendet som sker i Sverige i dag.

Där har en av bostadsrättsföreningens styrelseledamöter erhållit hjälp med en avbetalningsplan vid en skuld till föreningen. Detta samtidig som en vanlig medlem av utländsk härkomst med en mindre skuld, vilken sedan länge är reglerad, blivit utsatt för exekutiv försäljning av bostadsrätten.

Detta är bara ett av många exempel på diskriminering inom bostadssektorn.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bostadsrättsföreningar, i synnerhet HSB och liknande förment "goda" aktörer, inte ska ha en diskriminerande hållning mot sina bostadsrättsinnehavare med annan etnisk eller religiös bakgrund än föreningens styrelsemajoritet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-12-02 Anmäld: 2004-12-03 Besvarad: 2004-12-15 Svar anmält: 2004-12-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-15)