Diskriminering av upplåtelseformer i ROT

Skriftlig fråga 2009/10:616 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 5 mars

Fråga

2009/10:616 Diskriminering av upplåtelseformer i ROT

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regelverket för ROT genom vilket statsrådet medvetet koncentrerar avdraget till småhusägare och de som äger sin bostad lever inte upp till kravet på neutralitet i skattesystemet. Hyresgäster har inga möjligheter att använda ROT, ej heller fastighetsägarna trots att viktiga klimat- och miljöinvesteringar skulle kunna göras. Den kooperativa hyresrätten är också exkluderad eftersom de boende inte anses äga tillräckligt mycket. Bostadsrättsinnehavare kan till en del använda avdraget men med starka begränsningar. Konkret vill jag illustrera detta med följande. Installation av persienner som även hyresgäster får bekosta själva ger inte rätt till ROT-avdrag. Däremot ger montering av markiser på småhus rätt till skattereduktion, detta till skillnad från i bostadsrätt. Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Målningsarbeten som utförs i bostadsrättslägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger däremot inte rätt till skattereduktion. För småhus gäller att alla målningsarbeten ger rätt till skattereduktion, det vill säga även för balkong, altan och takterass.

Avser finansministern att avskaffa diskrimineringen av hyresrätt och kooperativ hyresrätt i ROT-systemet samt att även ge bostadsrätten likvärdiga avdragsmöjligheter jämfört med äganderätten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-03-05 Anmäld: 2010-03-09 Besvarad: 2010-03-12 Svar anmält: 2010-03-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-12)