diskriminering av stadsdelar

Skriftlig fråga 2004/05:1616 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 16 maj

Fråga 2004/05:1616

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Jens Orback om diskriminering av stadsdelar

Rosengård i Malmö får 250 miljoner kronor för lite i kommunala skattepengar varje år.

Den nyutkomna rapporten Har vi råd med människor? från Hyresgästföreningen visar på en strukturell diskriminering, det vill säga en sned fördelning av särskilt utsatta bostadsområden i Malmö, Stockholm och Göteborg.

I Malmö är Rosengård ett sådant område. Det har utarmats till en nivå som aldrig skulle accepteras av omkringliggande mer välmående områden. Rapporten visar också att vissa stadsdelar får mer pengar än vad de behöver.

För att beräkna stadsdelarnas behov har Hyresgästföreningen vägt samman sju faktorer. De tar hänsyn till arbetslöshet, socialbidragsberoende, andelen invånare med utländsk härkomst, antalet elever som saknar slutbetyg efter grundskola, ohälsotal, medelinkomst och andelen personer med eftergymnasial utbildning.

Vi kan inte tillåta att vissa områden utsätts för den här typen av diskriminering.

Vilka initiativ avser ministern att ta för att skapa ett rättvisare sätt att fördela resurserna i kommunerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-16 Anmäld: 2005-05-17 Besvarad: 2005-05-25 Svar anmält: 2005-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-25)