Diskriminering av romer

Skriftlig fråga 2016/17:1210 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 8 april uppmärksammar vi romernas dag. Det är en dag att fira men också en dag att uppmärksamma romers situation. Alldeles för länge behandlades romer som andra klassens medborgare i Sverige, och dessvärre är det fortfarande en verklighet för många. Antiziganismen och diskrimineringen är fortfarande närvarande. Rättsliga processer är en verkningsfull metod för att motverka antiziganism och är normerande. Liksom Kommissionen mot antiziganism understryker är det viktigt att regeringen verkar för att Diskrimineringsombudsmannen (DO) i högre grad utreder anmälningar om diskriminering och att dessa i större utsträckning än i dag prövas av domstol.

Diskrimineringsombudsmannen har en viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering och bidra till att människor som har utsatts för diskriminering får upprättelse.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till kultur- och demokratiministern:

 

Hur avser ministern att se till att Diskrimineringsombudsmannen utreder fler fall av diskriminering mot bland annat romer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Överlämnad: 2017-04-06 Anmäld: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-04-12 Sista svarsdatum: 2017-04-12
Svar på skriftlig fråga