Diskriminering av ledarhundsförare

Skriftlig fråga 2008/09:237 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 11 november

Fråga

2008/09:237 Diskriminering av ledarhundsförare

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det förekommer i alltför hög utsträckning att personer som använder sig av ledarhundar nekas tillträde till platser. Det förekommer att man nekas tillträde till exempelvis restauranger på grund av sin hund, men det har även förekommit att man tvingats lämna sitt arbete.

Möjligheten för synskadade att använda sig av ledarhund är ett viktigt steg mot ett mer tillgängligt samhälle. Därför bör det betraktas som en rättighet att få använda sig av hundarna och man ska inte utan synnerliga skäl kunna utestängas från platser. Det finns exempelvis undantag i livsmedelslagstiftningen som gör att det är tillåtet att släppa in ledarhundar på en restaurang. Att personer med ledarhund ändå nekas tillträde till platser är således ett stort problem.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder mot diskrimineringen av ledarhundsförare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-11 Anmäld: 2008-11-11 Besvarad: 2008-11-19 Svar anmält: 2008-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-19)