diskriminering av arbetslösa

Skriftlig fråga 2001/02:1105 av Skoog, Christer (s)

Skoog, Christer (s)

den 24 april

Fråga 2001/02:1105

av Christer Skoog (s) till statsrådet Britta Lejon om diskriminering av arbetslösa

Diskriminering i olika former är något som vi med all kraft måste bekämpa. Från mitt eget hemlän Blekinge har jag uppmärksammats på en speciell typ av diskriminering där den drabbade har diskriminerats därför att hon är arbetslös. Ett företag har i annonser erbjudit allmänheten att handla räntefritt. Men när denna person nappade på erbjudandet fick hon beskedet att det inte gällde henne därför att hon var arbetslös. Företaget tog alltså inte en sedvanlig kreditupplysning utan det räckte med att hon var arbetslös för att hon inte skulle komma i fråga för erbjudandet. Jag anser att också denna form av diskriminering är oacceptabel. Jag är medveten om att det är svårt att bekämpa den på samma sätt som t.ex. diskriminering på grund av ras, kön eller sexuell läggning. Men det borde vara möjligt att genom konsumentpolitiska åtgärder motverka bl.a. det som inträffade i det exempel från Blekinge som jag här har redovisat.

Jag vill fråga statsrådet Britta Lejon vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att förhindra att arbetslösa diskrimineras.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarad: 2002-05-02 Anmäld: 2002-05-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-02)