diskriminering av adoptivföräldrar i pensionssystemet

Skriftlig fråga 2001/02:90 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 19 oktober

Fråga 2001/02:90

av Sten Tolgfors (m) till socialminister Lars Engqvist om diskriminering av adoptivföräldrar i pensionssystemet

Ett antal föräldrar @ inte minst kvinnor @ som var hemma med sina adoptivbarn t.ex. på 1970-talet och som nu närmar sig pension får sämre förutsättningar för sin pension än de borde ha rätt till. Det beror på reglerna i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

De föräldrar som adopterade barn under åren 1960@1998 får inte tillgodoräkna sig barnår för tiden innan barnet formellt adopterades. Detta ger oacceptabla konsekvenser, eftersom genomförande av adoption förr i tiden kunde vara en flerårslång process, som vidtog efter det att barnet kommit i familjens vårdnad. Barnet bodde alltså hos familjen, men barnår beviljas inte.

Numera får den tid som föräldrar har ett barn i sin vård, i syfte att adoptera det, tillgodoräknas för barnår. Men för äldre adoptivföräldrar är det inte så. Reglerna bör därför ändras, så att den faktiska vårdnaden utgör grund för barnår för alla adoptivföräldrar. Ett särskilt problem för adoptivföräldrar som också måste uppmärksammas är att barnåren i dag räknas från barnets födelse, ej från den dag det kommer i adoptivfamiljens vård.

När avser socialministern vidta åtgärder för att stärka adoptivföräldrars rätt till barnår i pensionssystemet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-10-19 Anmäld: 2001-10-23 Besvarad: 2001-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-23)