diskriminering av a-kassemedlemmar

Skriftlig fråga 1997/98:1052 av Ericsson, Dan (kd)

Ericsson, Dan (kd)
Fråga 1997/98:1052 av Dan Ericsson (kd) till arbetsmarknadsministern om diskriminering av a-kassemedlemmar

den 27 augusti

Under sommaren har det strömmat in rapporter om att a-kassor inte lyckats betala ut ersättningar till arbetslösa inom rimlig tid. Främst verkar Kommunals a-kassa ha stora problem. Det handlar då såväl om fackanslutna som personer som enbart är anslutna till a-kassan. Det är helt oacceptabelt att arbetslösa hänvisas till kommunernas socialtjänst för att få socialbidrag eller uppmanas låna pengar av anhöriga när de kräver att få sina berättigade a-kassemedel. Än värre är att a-kassan medvetet diskriminerar a-kassemedlemmar som inte är fackanslutna. Exempel på sådan diskriminering är att fackföreningen Kommunals medlemmar är välkomna att ringa varje vardag mellan kl. 09.00 och 15.00 medan enskilda medlemmar i Kommunals a-kassa har inskränkt telefontid till drygt två timmar under tre dagar.

Sommarens problem aktualiserar frågan om det inte vore bättre med en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. När nu en a-kassa så flagrant bryter mot likställighetsprincipen vad gäller a-kassans medlemmar måste regeringen givetvis ingripa. Också vad gäller administrationen i övrigt när enskilda kommer i kläm på grund av a-kassans brister kan detta inte få fortgå utan ingripande.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

På vilket sätt tänker ministern agera för att de missförhållanden som varit under sommaren vad gäller a-kasseutbetalningar och det uppdagade diskriminerande bemötandet från a-kassan skall upphöra?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-08-27 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga