diskriminerande regler vid organdonationer

Skriftlig fråga 2004/05:1374 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 7 april

Fråga 2004/05:1374

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Ylva Johansson om diskriminerande regler vid organdonationer

I dag har vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson presenterat ordförande och ledamöter i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation. I Socialstyrelsens riktlinjer finns regleringen om att män som har haft sexuellt umgänge med andra män inte får donera organ. Det samma gäller för personer som kommer från områden med betydande spridning av hiv i befolkningen, till exempel centrala Afrika, samt sexualpartner till personer från sådana områden. Att utesluta grupper av människor som donatorer enbart för att de tillhör en viss grupp och inte se till de enskilda individerna är för mig en moralistisk och diskriminerande hållning som över huvud taget inte har något att göra med säkerheten vid organdonation. Det är en, minst sagt, märklig hållning att undanta grupper av människor för transplantation och i synnerhet homosexuella. Hur tänker man sig ta reda på den avlidnes sexuella preferenser? Jag förväntar mig att ansvarig minister och det nationella rådet för organ- och vävnadsdonation agerar omedelbart då jag ser nuvarande synsätt och regelverk som en risk för smitta, eftersom jag tycker mig se en dold agenda som bygger på fördomar och inte relevanta fakta. Regelverket för vem som får donera organ är djupt kränkande och direkt diskriminerande. Dessutom är det helt orimligt med utgångspunkt av att det råder brist på organdonatorer.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av vad som ovan anförs om att bland annat män som har sex med andra män och personer från centrala Afrika per definition inte får bli organdonatorer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-07 Anmäld: 2005-04-07 Besvarad: 2005-04-13 Svar anmält: 2005-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-13)