Direkttåg mellan Sandviken och Uppsala/Stockholm

Skriftlig fråga 2014/15:50 av Elin Lundgren (S)

Elin Lundgren (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Det blir nu indragningar av direkttåg mellan Sandviken och Uppsala/Stockholm. Det motverkar den viktiga tanken om ytmässig arbetsmarknadsförstoring. 

Sandviken har fram till nu haft bra förbindelser med Uppsala/Stockholm där antalet byten minimerats och därmed också restiden och enkelheten. Det har möjliggjort boende på en av orterna och arbete på en annan. SJ:s nu beslutade neddragning minskar Sandvikens utvecklingsmöjligheter.

Konsekvenser kan bli att de som bor i Sandviken och arbetar i Uppsala måste flytta eller söka nytt arbete i Sandvikenområdet, en region med hög arbetslöshet. Det är helt fel väg att gå.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är: Har statsrådet för avsikt att vidta åtgärder för att med en omfattande och välfungerande tågtrafik på nämnda sträcka upprätthålla regionens utvecklingsförutsättning?.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-11-10 Överlämnad: 2014-11-10 Anmäld: 2014-11-11 Svarsdatum: 2014-11-19 Sista svarsdatum: 2014-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga