Direktimport för privat konsumtion

Skriftlig fråga 2017/18:663 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Alltmer säljs via nätet, inte sällan från länder utanför EU. Ett problem som uppstår vid denna försäljning är den moms och tull som privatpersoner ska betala till den svenska staten.

Om man i dag beställer varor via nätet från länder utan för EU ska man för att betala moms på dessa varor först räkna ut kostnaderna och därefter skicka beräkningen tillsammans med underlag till tullens boxadress. Därefter ska tullen gå igenom informationen och skicka tillbaka en faktura, som man sedan ska betala. Detta gäller även om momsen bara är några kronor.

Såväl för miljön och effektiviteten som för att slippa den onödiga kostnaden för porto och brevpapper borde Tullverket år 2018 kunna ta emot underlag via e-post. Allra bäst vore givetvis om man kunde fylla i uppgifterna direkt på en hemsida eller liknande. Om man vet om hur mycket man ska betala, vilket de allra flesta klarar att räkna ut själva, finns det inte heller någon anledning för tullen att skicka ut en särskild faktura. Alternativt skulle man kunna tänka sig att det rättas till i deklarationen hos Skatteverket, om tullen har svårt att använda sig av ny teknik.

Även tull på varor kan bli aktuellt att betala både vid egen införsel och på beställda varor. Vid egen införsel över gränsen borde det också vara lämpligt med en elektronisk tjänst, då det i dag kan vara svårt att ens få kontakt med en tulltjänsteman på flygplatsen eller vid gränsen. Jag har hört åtskilliga historier om människor som skickats runt och ibland även fått köa under lång tid när de vill göra rätt för sig i tullen. Detta borde gå att lösa så att man kan göra det via nätet, innan man passerar tullen.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Tänker ministern agera för införandet av ett mer modernt sätt att hantera tull och moms för svenska privatkonsumenter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-25 Överlämnad: 2018-01-26 Anmäld: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07
Svar på skriftlig fråga