Diplomatiska reaktioner på Israels bordning

Skriftlig fråga 2009/10:869 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 3 juni

Fråga

2009/10:869 Diplomatiska reaktioner på Israels bordning

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Israel har stormat fartygen till Gaza på internationellt vatten i östra Medelhavet. Fartygen medförde enbart förnödenheter till Gazaremsan och hela expeditionen har varit helt transparent till syfte, innehåll och deltagande. Påståenden om att expeditionen på något sätt skulle främja eller stödja terrorism är helt absurda.

Att borda fartyg under annan nations flagg på internationellt vatten och i samband med detta skada och döda ombordvarande måste betraktas som en oerhört allvarlig handling, i princip en krigshandling mot den nation under vars flagg fartyget går och mot de skadades och dödades hemländer. Fartygen har dessutom tagits i beslag och förts till israelisk hamn, och de ombordvarande är fängslade i strid mot internationell rätt. Det handlar alltså om piratdåd, mord och kidnappning auktoriserat av staten Israel.

Syftet är rätt uppenbart. I det senaste Gazakriget användes samma typ av övervåld i syfte att skrämma och kuva Gazas befolkning. Nu försöker Israel göra om samma sak med det internationella samfundet. Fredsaktivister och Palestinavänner ska lära sig att de sätter sina liv på spel om de försöker genomföra konkreta solidaritetshandlingar.

Vilka politiska, ekonomiska och diplomatiska sanktioner avser utrikesministern att Sverige enskilt ska genomföra och vilka förordar utrikesministern från EU:s sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-10 Svar anmält: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-10)