Diplomatisk närvaro i Östersjöområdet

Skriftlig fråga 2007/08:501 av Wallmark, Hans (m)

Wallmark, Hans (m)

den 14 december

Fråga

2007/08:501 Diplomatisk närvaro i Östersjöområdet

av Hans Wallmark (m)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Beslut har fattats om att stänga generalkonsulatet i Gdansk i Polen. Så kan även komma att ske med konsulatet i Hamburg i Tyskland. Det innebär en utarmning av Sveriges närvaro i en viktig del av EU-området, nämligen Östersjöregionen. Statsrådet Cecilia Malmström har i ett brev, undertecknat av två ledande fp-politiker i Region Skåne, uppmärksammats på Hamburgs betydelse ur ett sydsvenskt perspektiv. Tyskland är Sveriges största handelspartner med 11 procent av vår export samtidigt som det är ett land med stark federal karaktär. Allt kan inte bevakas från Berlin. I två av mig tidigare ställda frågor till utrikesminister Carl Bildt har getts kloka svar men utan öppning för att generalkonsulatet i Hamburg kommer att behållas.

Med anledning av ovanstående brev vill jag fråga om statsrådet Cecilia Malmström kommer att ta något initiativ i frågan.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-14 Anmäld: 2007-12-14 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)