Dioxiner i fisk

Skriftlig fråga 2010/11:386 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 17 mars

Fråga

2010/11:386 Dioxiner i fisk

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I dag har Sverige ett undantag som innebär att vi får sälja fisk med högre halter av giftet dioxin än vad som annars är tillåtet i EU. Förutsättningen för att Sverige skulle få detta undantag var att kostråd om de hälsofarliga effekterna skulle garanteras de svenska medborgarna. Nu visar dock en undersökning från Livsmedelsverket att enbart 17 procent av de svenska småbarnsfamiljerna vet att det finns kostråd som rör Östersjöfisk.

Dioxiner är ett av världens mest giftiga ämnen. Giftet lagras i kroppen och frigörs under graviditet och amning så att såväl foster som barn drabbas. Kemikalier är alltid mer skadliga för barn än för vuxna. Barn som äter vild lax från Östersjön endast en gång i månaden får i sig så höga halter dioxin att det kan resultera i försämrad inlärningsförmåga, reproduktionssvårigheter, ökad risk för cancer, diabetes och större risk att drabbas av benskörhet. Beräkningarna visar även att ca 10 000 kvinnor i åldrarna 18–45 år riskerar att utsättas för förhöjda risker om det svenska undantaget för gränsvärdet för dioxiner i lax och strömming permanentas.

I vår ska EU besluta om Sveriges undantag ska förlängas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga landsbygdsministern:

Avser landsbygdsministern att driva på om ett fortsatt undantag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-17 Anmäld: 2011-03-17 Svar anmält: 2011-03-30 Besvarad: 2011-03-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-30)