Digitalmoms

Skriftlig fråga 2017/18:345 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Vi har nog alla hört talas om krisen inom mediesektorn, och det är många åtgärder som måste till. Den lokala journalistiken är oerhört viktig för demokratin. Detta gäller speciellt i Sverige, eftersom vårt land är stort och relativt glesbefolkat. Utvecklingen av ett alltmer utarmat medielandskap beror på flera saker, men framför allt på färre prenumerationer och den strukturomvandling som pågår på mediemarknaden.

Under ett möte med Nya Wermlands-Tidningen (NWT) i slutet av november fick jag information om flera områden där det krävdes förändring. Det gäller bland annat konkurrensförhållandena mellan svenska och globala aktörer. Här behövs mer rättvisa regler för att stärka journalistikens förutsättningar. Regeringen har tidigare lyft frågan, men fortfarande kvarstår många större delar, bland annat momsen på digitala plattformar. I januari 2017 meddelade statsrådet att regeringen aktivt ska verka för att EU snarast ska införa en möjlighet till lägre moms för digitala tidningar och e-böcker. Genom en ändring i mervärdesskattedirektivet skulle Sverige kunna sänka momsen för digitala publikationer.

För journalistik och information distribuerad på papper är momsen sex procent, för distribution av detsamma på digitala plattformar är momsen 25 procent. Många mediehus håller nu på att få igång sina digitala betalningslösningar, vilket innebär att digitalmomsen är en avgörande framtidsfråga. Det är därför brådskande att ett beslut fattas så snarast möjligt. De skäl som motiverar en minskad skattesats för tryckta tidningar gör sig i dag med samma kraft gällande också vid digital publicering. Det handlar i grunden om medborgarnas rätt och möjligheter att ta till sig nyheter, information, opinionsbildning och debatt med mera.

Min fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är därför:

 

Vilka initiativ har statsrådet tagit för att få till en ändring i mervärdesskattedirektivet och därmed sänkt digitalmoms?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-28 Överlämnad: 2017-11-29 Anmäld: 2017-11-30 Sista svarsdatum: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-08
Svar på skriftlig fråga