Digitalisering och kontakten med myndigheter

Skriftlig fråga 2007/08:742 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 11 februari

Fråga

2007/08:742 Digitalisering och kontakten med myndigheter

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Datorn gör alltmer av myndigheternas jobb. Ofta möts medborgare av en telefonsvarare eller uppmanas att använda Internet vid kontakter med myndigheter. Många gånger sker detta på bekostnad av de personliga kontakterna och den direkta servicen.

Höga krav ställs exempelvis på att de arbetssökande både ska kunna ha tillgång till och använda den nya tekniken. Mest utsatta är äldre människor och lågutbildade som är arbetslösa.

Den nya tekniken är ett bra verktyg för medborgarnas kontakter med myndigheter. Men det kräver att alla får en chans att lära sig den nya tekniken och får möjlighet att jobba sig uppför den digitala trappan.

Med anledning av det ovan nämnda frågar jag statsrådet vilka åtgärder hon avser att initiera så att användandet av den nya tekniken inte försvårar medborgarnas kontakter med myndigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-11 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)