digitala TV-sändningar

Skriftlig fråga 1998/99:494 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)
Fråga 1998/99:494 av Laila Bjurling (s) till kulturministern om digitala TV-sändningar

den 24 mars

 

I Sverige finns nu ett hundratal lokala TV-stationer, varav en är Eskilstuna Television (ETV). Den är en lokal föreningsägd TV-station som sänder via kabel sju gånger per dag. Medlemmar är kommunen, delar av näringslivet, organisationer och föreningar. Stationen har funnits i nio år och sänder enbart lokala nyheter och aktualiteter. Redaktionen är liten men professionell. Till denna kommer fyra ungdomar som gått ut ortens gymnasiala medielinje och som på detta sätt får en yrkesutbildning på två terminer.

Tyvärr når ETV bara två tredjedelar av hushållen i Eskilstuna eftersom kabeln begränsar tittarmöjligheterna. Men tydligt är att sändningarna är populära och att många som inte kan se ETV tycker att det är orättvist.

Ur informations- och demokratisynpunkt vore det positivt om alla hushåll kunde nås av de lokala TV-stationernas sändningar och nu ser vi en möjlighet till det. Det digitala systemet gör det möjligt för många fler att sända via det markbundna nätet, såvitt jag har förstått det.

Min fråga till kulturministern blir då:

 

Kommer det att finnas möjlighet för Eskilstuna Television, och andra lokala TV-stationer, att använda det digitala systemet för att nå ut till alla hushåll inom täckningsområdet?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-24 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga