Digital valuta

Skriftlig fråga 2013/14:627 av Hannah Bergstedt (S)

Hannah Bergstedt (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Med framväxten av den digitala världen har också kommit digitala valutor. Den mest kända och omdiskuterade är bitcoin och därefter kanske dess utmanare litecoin. Mångfalden är dock stor. Digitala valutor kan visa sig vara ett inslag som behövs och passar i den digitala världen.

Bitcoin skapades 2009 av Satoshi Nakamoto, kring vars identitet stor osäkerhet råder även om en person utpekats. Ny Teknik beskriver det som att idén med den och andra digitala valutor är att de ska kunna användas direkt mellan enskilda datorer, utan kontroll från någon stat, bank eller annan organisation. Det skulle också handla om att åstadkomma gratis eller mycket billiga transaktioner via nätet – en utmaning mot kortföretagens och Paypals avgifter på några procent. För att hindra förfalskning och bedrägeri används kryptografi, vilket kräver datakraft. I bitcoins fall får de som ställer datakraft till förfogande möjlighet att tjäna nya bitcoins. Det sker i ett slags kraftmätning så att den som tillför mest datakraft har störst chans att ta del av de 25 nya bitcoin som för närvarande delas ut var tionde minut.

Det har varnats för att bitcoin och andra digitala valutor vid en mer omfattande användning skulle kunna ställa till problem i världsekonomin och för att de också kan utnyttjas av kriminella och terrorister i penningtvätt etcetera. Hur det än är med detta, om ökad användning av de digitala valutorna är något ”gott” eller ”ont”, så torde de ha kommit för att stanna. En diskussion om deras roll och vilka spelregler världssamfundet bör skapa för dem behövs.

Vilka initiativ har finansministern tagit för att på europeisk och global nivå åstadkomma en fördjupad diskussion om de digitala valutornas framtida roll i världsekonomin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-19 Överlämnad: 2014-05-19 Anmäld: 2014-05-26 Besvarad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga