Digital-tv-omläggningen och det försämrade tv-utbudet

Skriftlig fråga 2007/08:878 av Ericson, Jan (m)

Ericson, Jan (m)

den 29 februari

Fråga

2007/08:878 Digital-tv-omläggningen och det försämrade tv-utbudet

av Jan Ericson (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Omläggningen från analog till digital tv har kostat alltför stora pengar för såväl staten som hushållen, men ändå medfört försämrad kvalitet och sämre utbud av tv för alltför många på landsbygden. Dessa risker påpekade moderaterna – tyvärr förgäves – före beslutet. I dag är hela Sverige omlagt till digitala tv-sändningar. Eller rättare sagt, inte riktigt hela! Sanningen är tyvärr att många hushåll inte längre kan se TV 4. Trots att man tvingats skaffa digitalbox och ofta även ny antenn för stora pengar blir utbudet av tv därmed sämre än före omläggningen. Många människor är med rätta besvikna.

Särskilt många boende i Sjuhärad verkar ha drabbats av denna försämring, exempelvis stora delar av Töllsjö i Bollebygds kommun och delar av Sätila i Marks kommun. Även enskilda hushåll i Fritsla, Kinnaström och Skene i Marks kommun lär ha bekymmer. Anledningen påstås av tv-handlare i området vara att sändarbolaget, statliga ägda Teracom, inte satt upp tillräckligt många hjälpsändare på platser med svåra mottagningsförhållanden, vilket i sin tur lär bero på att TV 4 inte anser sig vara skyldiga att betala eftersom man redan uppfyller kravet att nå 98 procent av svenska folket. Givetvis en klen tröst för de 2 procent som fått sämre tv-utbud för en högre kostnad.

Vilka initiativ avser ministern att ta för att det grundläggande tv-utbudet (TV 1, TV 2 och TV 4) ska bli tillgängligt för alla hushåll i landet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-29 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)