digital TV i marknätet

Skriftlig fråga 1997/98:759 av Karlsson, Ola (m)

Karlsson, Ola (m)
Fråga 1997/98:759 av Ola Karlsson (m) till kulturministern om digital TV i marknätet

Marknätet är den teknik för digitala TV-sändningar som medger minst antal kanaler och tjänster, det ger inte möjlighet till interaktivitet och det är dyrare än exempelvis satellitsändningar. Möjligheterna till en stark politisk styrning av TV är i dag det enda kvarvarande skälet för valet av marknätet. Jag anser att politikerstyrning av medier i stället bör ersättas med en fri tävlan mellan olika program och olika teknik. Det skulle gynna tittarna, förbättra TV-utbudet och gagna teknikutvecklingen.

Sveriges Televisions vd Sam Nilsson har enligt olika tidningsartiklar uttalat att han anser det onödigt att bygga ut marknätet för digital TV ytterligare. "- - - Att bygga ut marknätet till samtliga hushåll skulle kosta oerhört mycket pengar. Därför borde man nöja sig med att bygga det markbundna nätet på de områden som finns i dag och möjligen också i Umeå och Luleå. Resterande områden klarar man i stället via satellit", säger Sam Nilsson. "Besparingen för SVT skulle bli mycket stor. Runt 200 miljoner kronor", enligt Sam Nilsson. Citaten hämtade från tidningen Vision nr 1, 98. Sam Nilssons uttalanden sticker effektivt hål på regeringens tidigare argument för val av marknätet som har varit lägre kostnader och tillgänglighet för hela landet.

Kommer statsrådet att lägga förslag om att marknätet skall täcka hela landet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-15 Anmäld: 1998-05-18 Besvarad: 1998-05-27
Svar på skriftlig fråga